Föreningen Vietnams Vänner  – Hội bạn Thuỵ Điển của Việt Nam – är en ideell förening för familjer som har adopterat från Vietnam samt övriga som har intresse av Vietnam och vietnamesisk kultur. Föreningen skall verka för en levande kontakt med våra barns ursprung samt bedriva aktivt bistånd.

Medlemmar kan logga in här.

Föreningen Vietnams Vänners Årsfest/ Månfestival 2020

På grund av läget kring Covid-19 kommer Föreningen Vietnams vänners årsmöte att äga rum via ett digitalt möte den 5 september kl 11.00.

Vi hoppas att så många som möjligt kan delta i mötet så att vi kan föra föreningen framåt och planera för en fysisk träff nästa år.

Anmäl er till årsmötet till Inger via mail: rodafloden@telia.com senast 1 september. När ni anmält er får ni information om inloggning osv till mötet samt info om snapgruppen.

Fredagen den 4 september kl 19.00-20.00 öppnar vi upp för en digital träff där familjer kan testa det digitala redskapet och vi kan säga hej till varandra.

Samma tid, den 4 september kl 19.00 kan barn och unga mötas i en snapchat-grupp.

Väl mött till dessa digitala aktiviteter!

Vid frågor kontakta Kajsa Paulsson 0702254199

Här hittar ni dagordningen för föreningsstämman