Bistånd

Varje år får föreningen förslag från Adoptionscentrums kontaktpersoner i landet, Mrs Phuong Anh och Mr Huy. De reser kontinuerligt till de olika barnhemmen och ser var behoven är som störst. Detta gör att vi i styrelsen känner oss trygga med att vårt bistånd kommer fram till respektive barnhem och kommer barnen till del. Vi får förslag som är väl beskrivna och får även återkoppling med rapporter, kvitton och bilder när biståndet har betalats ut.

Årets bidrag kommer att betalas ut enligt följande:

Center nr 2: Mat till de större barnen och skolmateriel
Lao Cai: Mat, varma kläder och lite till skolmateriel
Cao Bang center: Ris och kött, liten fest
Can Tho: Mjölk till barn med funktionsnedsättning
Soc Trang: Tvättmaskin och torktumlare
Kien Giang: Mat, resa till havet, handsprit samt munskydd, nu krav p.g.a. Coronavirus.

Styrelsen har beslutat att betala ut totalt 30.000 kronor som fördelas till de olika barnhemmen.

Läs mer om återkoppling från barnhemmen

Biståndsförsäljning