Återrapportering från biståndsmottagare

Återrapportering från Vietnam 2016

Vi får fin återkoppling både från Adoptionscentrum och från barnhemmen att vårt bistånd från föreningen gör god nytta. I alla kontakter så understryks behovet och att varje krona gör nytta.

Foton nedan är tagna av Adoptions-centrum vid resa i Vietnam våren 2016

 

 


Thuy An
Återkoppling från Direktören för Thuy An Center, Do Duc Hong, med anledning av vårt bistånd för 2015 till bl. a rullstolar: ”The children in the Centers are so happy with their wheelchairs as from now on, they can with the helps from the housemothers, the children can go out to the playground to look around and see other children who can walk to play. It is so wonderful to see more handicapped children can go out when they wish with the help of the wheelchairs. I have been on that day at the Center when they are transported the wheelchairs to the Center and to see the smiling faces of the children there to try to sit on the new wheelchairs and go around with. I can feel warm in the heart of each one in the Center that day especially the Director, many staffs and all the housemothers. To see the children smile, makes us tearing in our eyes all and therefore They are so thankful for the Friends of Vietnam to give the children such opportunity to make their life different in a better way.”

Lao Cai
Ett center som Adoptionscentrum har börjat samarbeta med och som ligger i norra Vietnam. I regionen finns många olika minoritetsgrupper, standarden på centret är undermåligt och stora behov finns. Ersättningen från staten som centret får för mat, skolböcker, kläder och övrigt som barnen kan behöva är 0,2 USD/dag för barn under 4 år och 1,2 USD/dag för de äldre barnen.Utdrag ur Mrs Phuong Ahns återkoppling till Vietnams Vänner med anledning av vårt bistånd för 2016 till Lao Cai:
On behalf of many children and staff in the Centers from Vietnam, I just would like to send a huge appreciation on the great work you are doing and to the Friends of Vietnam. It is such a beatiful name of your organization, we feel so warm each time I tell our Centers about your organizaton. It means a lot to us.”  

Soc Trang 

Kien Giang

Centre No 2, Hanoi