Nyhetsbrev 2016-02

Bäste Medlem i föreningen Vietnams Vänner!

Detta är vårt nya Nyhetsbrev, med detta hoppas vi kunna hålla er medlemmar bättre uppdaterade på vad som händer. Vi har även påbörjat arbetet med att uppdatera vår hemsida. Synpunkter och idéer är välkomna, skickas till e-post info@vietnamsvanner.org .

Den 7-8 februari firar vi têt. Då vi går in i Apans år som  kännetecknas av upptäckarglädje, humor, nyfikenhet och intellekt. I Stockholm fanns möjlighet att delta i firande hos Vietnamesiska Föreningen (inbjudan via vår facebook-sida).

Dags att betala in medlemsavgift för 2016

Årets medlemsavgift är som tidigare 350:- per familj och betalas in till Plusgiro 26 48 78-0 senast 29 februari.  Märk inbetalningen ”Medlem 2016”, samt ange namn

Pengarna gör god nytta i våra biståndsprojekt och till att sätta ihop ett meningsfullt program till föreningens årliga månfestival. I år går månfestivalen av stapeln 27-28 augusti på Nordiska Folkhögskolan, Kungälv. Mer information kommer under våren.

Under 2015 gav vi 36.000 kr i bistånd till Thuy An, ett för oss nytt barnhem i norra Vietnam som har ca 160 barn och ca 170 äldre och handikappade vuxna. Bidraget  gick till mjölk (för 3 månader), samt utrustning bl.a. rullstolar och sängar för de barn som har svårigheter att sitta, stå och gå själva. Under januari-16 har vi fått in fler projektförslag och räknar med att kunna ge ytterligare 3-4 barnhem bistånd under 2016.

Styrelsen för Föreningen Vietnams Vänner
Ingrid, Pia, Cristina, Malin, Lars

Barnen hade kul på Tết Trung Thu, Månfestivalen i Eskilstuna 2015
 Vietnams vänner medldemmar träffas återkommande varje år. 2015 så träffades i vi Eskilstuna. Det är ett bra tillfälle, inte minst för våra barn att känna samhörighet!

Månfestivalen 2016
I år går månfestivalen av stapeln 27-28 augusti på Nordiska Folkhögskolan, Kungälv (ca 20 min med buss från Göteborg), se karta ovan. Mer information kommer under våren.

.