Nyhetsbrev 2018-04

Betalning av medlemsavgift för 2018

Årets medlemsavgift är som tidigare 350:- per familj och betalas in till Plusgiro 26 48 78-0. Märk inbetalningen ”Medlem 2018”, samt ange namn och ålder på ev barn. Vi ber er betala avgiften snarast, helst före 30 april, för att vi ska kunna planera vårens bistånd. För att maximera pengar till biståndet kommer vi i år inte att skicka ut inbetalningsanmodan i brevform utan enbart genom detta mailutskick och facebooknotiser.

Ditt bidrag ger bistånd

Merparten av medlemsavgiften går till vår biståndsverksamhet till barnhem i Vietnam. Under senare år har biståndet uppgått till ca 50 000 kr per år. År 2016 fick barn på fem barnhem, tre i norra och två i södra Vietnam, extra tillskott av näringsrik mjölk, kött och grönsaker, samt mediciner mot skabb. På barnhemmet i Kien Giang fick barn med funktionsnedsättning även en mycket uppskattad resa till havet. Under 2017 har biståndet gått till näringsrik mat, utrustning till barn med funktionsnedsättning, kläder och skolmaterial till tre olika barnhem.

 

Välkommen till Månfestival den 8-9 september 2018

Vår årliga sommarfest/månfestival kommer i år att äga rum på en kursgård i Stockholmsområdet. Arbetet med planering pågår och innan sommaren kommer mer information om program och plats.
Vi träffas lördag förmiddag och under dagen kommer det finnas tillfälle för lek, umgänge och intressanta föreläsningar. Under dagen hålls även föreningens årsmöte. Dagen avslutas med gemensam middag, lotteri och mer umgänge/lek. Möjlighet för övernattning kommer att finnas. Välkomna till årets arrangemang!

Vid frågor om föreningens verksamhet kontakta gärna någon i styrelsen.

Styrelsen verksamhetsåret 2017-2018:
Ordförande:                              Kajsa Paulsson, 070-2254199
Kassör:                                     Pia Fernbratt Tchang, 070-545 03 94
Biståndsansvarig:                     Cristina Bolinder, 070-657 66 28
Ledamot:                                   Inger Stenersen Carlström, 072-5022599
Sekreterare:                              Lars Arnelius
Ledamot:                                  Christina Bursjö

Mailbox info@vietnamsvanner.org
Följ oss också på Facebook och FVV Hemsida