Bli medlem

Vi är idag ca 60 medlemmar, de flesta familjer med barn adopterade från Vietnam. Pengarna används i första hand till bistånd i Vietnam. Därutöver ges ett bidrag till en årlig medlemsträff.

Medlemssidorna är reserverade för betalande medlemmar. Medlemsavgiften är 350 kr per medlemsfamilj och år, betalas till PG 26 48 78-0.

Anmälan görs till Cristina Bolinder via e-post (cristina.bolinder[a]gmail.com) eller telefon 070-657 66 28.